Drevdagens Intresseförening Ekonomisk förening

Dalarnas län

Information

I Älvdalen finns det ett Ekonomisk förening som heter Drevdagens Intresseförening Ekonomisk förening. Det finns flera företag som liknar Drevdagens Intresseförening Ekonomisk förening i Dalarnas län. Älvdalen är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Drevdagens Intresseförening Ekonomisk förening är registrerat F-skatt och har varit det sedan 2006-04-28 och det finns flera bolag som är det i Dalarnas län.

Sedan 1996-08-28 så har Drevdagens Intresseförening Ekonomisk förening varit registrerat och sedan 1999-01-01 så har företaget varit momsregistrerat. Idag är Drevdagens Intresseförening Ekonomisk förening och det finns fler företag som är det i Älvdalen.

Vill man komma i kontakt med Drevdagens Intresseförening Ekonomisk förening så kan man gör det genom att posta ett brev till Drevdagen 115, 790 91, Idre. Vi ni istället prata med Drevdagens Intresseförening Ekonomisk förening så kan ni göra det på 0253-24001.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva sommar- och vinterturism, försälja olika alster av hemslöjd, ombesörja barn och åldringsvård, allt i syfte att bereda i första hand medlemmarna arbete och utkomst.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Eriksson, Svante Enok som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Halvarsson, Albert Lars-Olof som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Halvarsson, Bengt Arne som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Jakobsson Halvarsson, Birgit Maria som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Ryen, Karl-Olov som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Widmer, Beat Theodor som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamotHalvarsson Lundgren, Ann Christina B som är född 1966 och har titeln Suppleant, Halvarsson, Hans Kurt som är född 1927 och har titeln Suppleant, Jönsson, Jonny som är född 1953 och har titeln SuppleantDalrev Revision & Redovisning AB som är född och har titeln RevisorMosshäll, Jarl Yngve som är född 1950 och har titeln RevisorMosshäll, Anne Marie som är född 1949 och har titeln RevisorssuppleantMarklund, Kjell Anders som är född 1950 och har titeln Huvudansvarigrevisor.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Eriksson, Svante Enok -Halvarsson, Albert Lars-Olof -Ryen, Karl-Olov .

Drevdagens Intresseförening Ekonomisk förening har 769601-6661 som sitt organisationsnummer.