WEDDESVEG TIMBER AB

Dalarnas län

Information

WEDDESVEG TIMBER AB hittar ni ett Dalarnas län som inte är som andra län. I Dalarnas län hittar ni Älvdalen som är den kommunen där WEDDESVEG TIMBER AB finns. I Älvdalen så finns det många olika Aktiebolag och i Dalarnas län så finns det ännu fler Aktiebolag. WEDDESVEG TIMBER AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket WEDDESVEG TIMBER AB har haft sedan 1994-01-01. WEDDESVEG TIMBER AB har funnits sedan och 1980-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till WEDDESVEG TIMBER AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Blyberg 2512, 796 91, Älvdalen men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0251-52155.

Älvdalen arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Dalarnas län för att locka till sig fler bolag.

Idag är WEDDESVEG TIMBER AB Privat, ej börsnoterat.

WEDDESVEG TIMBER AB har idag 556053-0064 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Fredell, Stig Patric Firman tecknas två i förening av -Fredell, Johan Jacob Henrik -Fredell, Stig Patric -Graaf, Bo Stefan -Hermansson, Hansjons Mats-Olof -Hermansson, Stikå Hans Olof -Lenner, John Yngve Krister -Lundqvist, Björn Flemming -Sjöberg, Helge Sven Johan Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för WEDDESVEG TIMBER AB

Bolaget skall idka skogs-, trävaru- och sågverksrörelse sam därmed förenlig verksamhet.

I WEDDESVEG TIMBER AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Graaf, Bo Stefan som är född 1953 och har titeln Extern VD, Fredell, Stig Patric som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Fredell, Johan Jacob Henrik som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Hermansson, Hansjons Mats-Olof som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Hermansson, Stikå Hans Olof som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Lenner, John Yngve Krister som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamotLundqvist, Björn Flemming som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Norderud, Nils Erik som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Sjöberg, Helge Sven Johan som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamotNyström, Lars Roger som är född 1969 och har titeln Suppleant,ArbetstagarrepresentantÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln RevisorBlumenberg, Leif Olov som är född 1950 och har titeln Huvudansvarigrevisor.