Villys Gräv Aktiebolag

Dalarnas län

Information

I Älvdalen finns det ett Aktiebolag som heter Villys Gräv Aktiebolag. Det finns flera bolag som liknar Villys Gräv Aktiebolag i Dalarnas län. Älvdalen är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Villys Gräv Aktiebolag är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1994-01-01 och det finns flera bolag som är det i Dalarnas län.

Sedan 1985-06-17 så har Villys Gräv Aktiebolag varit registrerat och sedan 1985-01-01 så har bolaget varit momsregistrerat. Idag är Villys Gräv Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns fler bolag som är det i Älvdalen.

Vill man komma i kontakt med Villys Gräv Aktiebolag så kan man gör det genom att posta ett brev till Dåsv. 11, 796 90, Älvdalen. Vi ni istället prata med Villys Gräv Aktiebolag så kan ni göra det på 0251-21100.

Bolaget skall bedriva entreprenadmaskinarbeten, huvudsakligen grävschakt- och skogsmaskiner ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Johansson, Grund Erik Villy som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Grubb, Eva Birgitta som är född 1955 och har titeln Suppleant, Johansson, Villy Karl Robert som är född 1981 och har titeln Suppleant, Ordéus, Jan Olof som är född 1955 och har titeln Revisor, OTE Revision i Dalarna AB som är född och har titeln Revisor, .

Firman tecknas av styrelsen .

Villys Gräv Aktiebolag har 556261-7331 som sitt organisationsnummer.